2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_4
2009 - Seminario Nicaragua
2013 - Campeonato Nacional Juvenil