2013 - Campeonato Nacional Femenino
2015 - Campeonato Nacional Absoluto y Femenino_16
2016 - Campeonato Nacional Absoluto_24