2015 - Campeonato Zonal 2.3 Femenino_23
2014 - Campeonato Nacional de Ajedrez Abierto_35
2016 - Campeonato Nacional de Ajedrez (Final)_17