2016 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_40
2016 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_7
2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_8