2012 - Nacional Tercera Fuerza
2015 - Campeonato Zonal 2.3 Femenino_22
2012 - Campeonato Nacional