2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_16
2010 - Subzonal23c
2014 - Campeonato Nacional de Primera División_20