2016 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_3
2015 - Campeonato Nacional Absoluto y Femenino_5
2013 - Campeonato Clasificatorio