2012 - Nacional Tercera Fuerza
2009 - Campeonato Nacional
2015 - Campeonato Zonal 2.3 Femenino_17