2013 - Campeonato Nacional Femenino
2014 - Campeonato Nacional por Equipos_49
2014 - Campeonato Nacional por Equipos_3