2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_26
2013 - Campeonato Nacional Juvenil
2012 - Nacional Tercera Fuerza