2009 - Seminario Nicaragua
2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_40
2011 - Campeonato Centroamericano x Equipos