2015 - Campeonato Zonal 2.3 Femenino_31
2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_10
2016 - Campeonato Nacional de Ajedrez (Final)_17