2016 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_6
2010 - Subzonal23c
2015 - Campeonato Nacional de Segunda División_8