2015 - Campeonato Zonal 2.3 Femenino_12
2012 - Nacional Tercera Fuerza
2012 - Campeonato Nacional