2010 - Subzonal23c
2014 - Olimpiada Mundial de Ajedrez_88
2010 - Kasparov_Academia