2016 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_11
2014 - Campeonato Nacional de Primera División_17
2015 - Campeonato Nacional de Segunda División_3