2014 - Campeonato Nacional Femenino de Nicaragua_51
2013 - Campeonato Nacional Acción Chess
2011 - Nacional Equipos